रायगड जिल्हा आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. 17/04/2014 पर्यत अदयावत
 

             
संपर्क साधा :
संपर्क पत्ता दूरध्वनी क्रमांक :
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय
ता अलिबाग ,जिल्‍हा रायगड
पिन कोड नं - 402 201
(महाराष्ट्र राज्य)
ई.पी.ए.बी.एक्स. क्रमांक
+91-2141-222118
फॅक्स क्रमांक
+91-2141-227451
ई मेल : collector_raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

 

 

संकेतस्थळ रचना, निर्मिती व प्रकाशन
राष्ट्रीय सूचना -विज्ञान केंद्र, रायगड

ताज्या घडामोडी

aसार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक २०१४ – सार्वजनिक सुट्टी

aपर्यवेक्षिका पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या उमेदवारांना परीक्षा प्राप्‍त झालेल्‍या गुणांची यादी

aमहात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत तांत्रिक अधिकारी या पदासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या उमेदवारांना लेखी परीक्षा व मुलाखतीत प्राप्‍त झालेल्‍या गुणांची यादी

aमहात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत तांत्रिक अधिकारी या पदावार निवड झालेल्‍या व प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची यादी

aपनवेल तालुक्यातील १. कराडेखुर्द २. जांभिवली ३. चावणे या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकिंसाठी प्रारूप प्रभाग रचना नकाशे. या प्रभाग रचने बाबत काही आक्षेप असल्यास दि.१८/२/२०१४ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड (सामान्य शाखा) येथे सादर करणेची नोंद घ्यावी

aसार्वजनिक वितरण व्यवस्था धान्य वाहतूक ई-निविदा सूचना (द्वितीय मुदतवाढ)

aमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत तांत्रिक अधिकारी (कंत्राटी) पदभरती साठी दिनांक २५. ०१. २०१४ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन गुणानुक्रमे मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा निकाल

aजिल्‍हा निवड समिती रायगडचे दिनांक 07/09/2013 चे जाहिरातीने घोषित रायगड जिल्‍हा परिषद पद भरती 2/2013 पदांसाठी अंतिम निवड यादी

aजिल्हा निवड समिती, रायगड अलिबाग अंतर्गत रायगड जिल्हा परिषदेकडील पद भरती 2/2013, जाहिरात क्रमांक राजिप/साप्रवि/ आस्था्-2/प्र.क्र.11/3119/2013, दिनांक 07/09/2013 अन्वाये स्थातपत्य अभियांत्रिकी सहायक, कनिष्ठय सहायक (लिपिक) व स्त्री परिचर पदासाठी घेण्यात आलेल्या0 लेखी परिक्षेतील गुणांची यादी

aमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र अंतर्गत तांत्रिक अधिकारी (कंत्राटी) भरती साठी पात्र , अपात्र उमेदवारांची यादी व परीक्षेचे ठिकाण व वेळ बाबत माहिती)

aजिल्‍हा निवड समिती रायगड जिल्‍हा परिषद रायगड अंतर्गत पदभरतीसाठी ऑक्‍टोबर 2013 मध्‍ये झालेल्‍या लेखी परिक्षेच्‍या अनुषंगाने उमेदवारांची अंतिम निवड यादी (परिचर, स्त्री परिचर)

a सार्वजनिक वितरण व्यवस्था धान्य वाहतूक ई-निविदा सूचना - प्रथम मुदतवाढ

a जिल्‍हा निवड समिती रायगड जिल्‍हा परिषद रायगड अंतर्गत पदभरतीसाठी ऑक्‍टोबर 2013 मध्‍ये झालेल्‍या लेखी परिक्षेच्‍या अनुषंगाने उमेदवारांची अंतिम निवड यादी (कनिष्‍ठ सहाय्यक (लिपीक), स्‍थापत्‍य अभियांत्रीकी सहाय्यक )

a जिल्‍हा निवड समिती रायगड जिल्‍हा परिषद रायगड अंतर्गत पदभरतीसाठी ऑक्‍टोबर 2013 मध्‍ये झालेल्‍या लेखी परिक्षेच्‍या अनुषंगाने मुलाखतपात्र उमेदवारांची यादी मुलाखत दिनांक 29 जानेवारी 2014

a जिल्हा निवड समिती रायगड – रायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत पद भरती जून – २०१३ नियुक्ति आदेश

a जिल्हा निवड समिती रायगड - रायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची अभिवेदन अर्जांची अपात्र यादी

a जिल्हा निवड समिती रायगड - रायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची अभिवेदन अर्जांची पात्र यादी

जिल्हiयातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत असणा-या मदयविक्री अनुज्ञप्ती ची यादी

महत्वा्चे संकेतस्थळ
सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक २०१४
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
राष्ट्रीय महिला आयोग
राष्‍ट्रीय जातीय सद् भावना प्रतिष्‍ठान
      (NFCH)
महाराष्ट्र शासन
रायगड पोलीस
जिल्हा न्यायालय
जवाहर नवोदय विद्यालय,
       निजामपुर - रायगड
इतर जिल्ह्यांचे संकेत स्थळ
       महाराष्ट्र राज्य

No. of Hits since 2012

संकेतस्थळावरील सर्व माहीती संबंधि‍त वि‍भागाची असुन, राष्‍टीय सुचना-वि‍ज्ञान केंद्र वरील माहीतीसाठी जबाबदार नाही .
Web Site is best viewed in I.E. 8.0 and above versions.