RSS RSS
रायगड जिल्हा आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. Digital India उपक्रमामध्‍ये उल्‍लेखनीय कामगिरी केल्‍याबद्दल, भारत सरकारकडून, रायगड जिल्‍हयाला विशेष सन्‍मानित करण्‍यात आले.

C.M. Fellowship Programme
indiagov
dialgov
mygov
NVSP
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
Valid GIGW!   Valid CSS!

Aaple sarkar   goidirectory   districts


संपर्क साधा / अभिप्राय द्या
:
संपर्क पत्ता : दूरध्वनी क्रमांक :
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय
तालुका - अलिबाग, जिल्‍हा रायगड
पिन कोड नं - 402 201
(महाराष्ट्र )
+91-2141-222118, 222097

फॅक्स क्रमांक
+91-2141-227451
email ई मेल द्वारे : collector[dot]raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

Fax फॅक्स द्वारे : 02141-227451
संपर्क : संकेतस्थळ - वेब माहिती व्यवस्थापक (WIM)
श्री. किरण पानबुडे
निवासी उप-जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हा दंडाधिकारी , रायगड
दूरध्वनी क्र. : 02141-222081
संकेतस्थळाला भेट देणार्यांची संख्या : ०१-०१-२०१५ पासुन


महत्वा्चे संकेतस्थळ
  aसायबर स्वछता केंद्र, (MeitY), भारत सरकार

  aराज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र

  aमहाराष्ट्र शासन

  aरायगड जिल्हा परिषद

  aराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

  aराष्ट्रीय महिला आयोग

  aजिल्हा न्यायालय

  aरायगड पोलीस

  aजवाहर नवोदय विद्यालय, रायगड

या पोर्टलवर विविध विभागांच्या अखत्यारीतील संकेतस्थळांची माहिती आणि मजकूर काळजीपूर्वक आणि परिश्रमपूर्वक उपलब्ध करून देण्यात आला असला, तरी या माहितीचा केला जाणारा वापर अथवा वापरामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीची जबाबदारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय , रायगड, स्वीकारीत नाही. कोणत्याही प्रकारची विसंगती / संभ्रमासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरणासाठी वापरकर्त्याने, संबंधित विभागाशी/अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा. संकेतस्थळावरील सर्व माहीती संबंधि‍त वि‍भागाची असुन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड, वरील माहीतीसाठी जबाबदार नाही .

Web Site is best viewed in Ms-Internet Explorer ver 11.x.x and above versions.