रायगड जिल्हा आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. 25/03/2015 पर्यत अदयावत
 

indiagov
dialgov
mygov
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
Valid GIGW!

districts    goidirectory    indiaimage    goisearch
संपर्क साधा :
संपर्क पत्ता : दूरध्वनी क्रमांक :
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय
ता अलिबाग ,जिल्‍हा रायगड
पिन कोड नं - 402 201
(महाराष्ट्र राज्य)
ई.पी.ए.बी.एक्स. क्रमांक
+91-2141-222118
फॅक्स क्रमांक
+91-2141-227451
indiagov ई मेल : collector[dot]raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

संकेतस्थळ रचना, निर्मिती व प्रकाशन
राष्ट्रीय सूचना -विज्ञान केंद्र, रायगड
         ताज्या घडामोडी
aजिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता तसेच सर्व सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर नव्याने नियुक्ती करण्यासाठी अर्ज मागविण्यासाठी सूचना

aआरोग्य सेवक (पुरुष ) फवारणी कर्मचारी लेखी परीक्षा गुण पत्रक

aरायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत पदभरती 1/2014 मूळ कागदपत्र पडताळणीसाठी परिचर पदाची पुरवणी यादी

aआरोग्य सेवक(फवारणी )कर्मचारी प्रश्नसंचीका सन २०१२ व २०१३

aआरोग्य सेवक पुरष फवारणी कर्मचारी या पदाची आदर्श उत्तर पत्रिका

aराजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानांतर्गत जिल्हास्तरावरील कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या गट अभियंता, पंचायत अभियंता व परिचर पदासाठीची पात्रअपात्र यादी प्रसिध्द करणेबाबत

aदिल्ली - मुंबई इंडस्ट्रीयल कॅरिडोर (डीएमसीसी) साठी कंत्राटी तत्वावर पदभरती २०१५

aरस्ता सुरक्षा अभियान - विषयावरील निबंध

aकोकण विभागीय स्तरावरील अव्वल कारकून संवर्गाची 1.1.2011 रोजीची सुधारित अंतिम संयुक्त ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत

aसी सी टिव्ही कार्यप्रणाली ई निविदा

aसरळसेवा भरती 2014 - जिल्हाधिकारी आस्थापनेवरील लिपीक- टंकलेखक पदाचे नियुक्ती आदेश

aबारदान निविदा जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत

aसरळसेवा भरती 2014 - जिल्हाधिकारी आस्थापनेवरील लिपीक- टंकलेखक पदाचे नियुक्ती आदेश

दि. 1.1.2011 रोजीची कोकण विभागातील अव्वल कारकून संवर्गाची सुधारित प्रारुप ज्येष्ठता यादी

अन्नधान्य वाहतूक कंत्राट २०१४ ते २०१७ (द्वितीय मुदतवाढ)

ई-डिस्ट्रीक्ट, यु.पी.एस खरेदी व लॅन स्थापित करणेबाबतची फेर निविदा सूचना

दिनांक 28/08/2014 रोजी झालेल्या नाविन्य पुर्ण योजना अंतर्गत दुधाळ जनावरे, शेळी गट, मांसल कुक्कु ट पक्षी संगोपन योजनेतील लाभार्थ्यांलची निवड यादी

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी फेर जाहिरात

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी. (वन हक्‍क मान्‍य करणे) अधिनियम 2006 व नियम 2008

सर्व शासकीय कार्यालयातून माहितीच्या अधिकाराखाली नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या माहिती, डिजिटल सिग्नेचरचा वापर करून वितरीत करणेबाबत आदेश

ई-डिस्ट्रीक्ट प्रकल्पांतर्गत युपीएस खरेदी व लॅन स्थापित करणेबाबत ई-निविदा सूचना


महत्वा्चे संकेतस्थळ
  aरायगड जिल्हा परिषद संबंधित

  aविधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४

  a लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४

  aराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

  aराष्ट्रीय महिला आयोग

  aरायगड पोलीस

  aजिल्हा न्यायालय

  aजवाहर नवोदय विद्यालय, रायगडNo. of Hits since 2012

संकेतस्थळावरील सर्व माहीती संबंधि‍त वि‍भागाची असुन, राष्‍टीय सुचना-वि‍ज्ञान केंद्र वरील माहीतीसाठी जबाबदार नाही .
Web Site is best viewed in I.E. 11.0 and above versions.